Dom w Budowie Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Domu w Budowie

Możliwość komentowania Ubezpieczenie Domu w Budowie została wyłączona 388
Ubezpieczenie skierowane jest do osób prowadzących budowę, rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę wymienionych nieruchomości.
Zapewnia pełną ochronę mienia podczas prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości). Zakres ochrony można rozszerzyć dzięki opcjom dodatkowym.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:
 • znajdujący się w trakcie budowy: dom jednorodzinny razem, ze stałymi elementami, budynek gospodarczy lub obiekt małej architektury,
 • stałe elementy,
 • mienie ruchome.
Zakres Ubezpieczenia obejmuje szkody w wyniku:

   • pożaru,
   • uderzenia pioruna,
   • wybuchu,
   • upadku statku powietrznego,
   • zalania,
   • huraganu,
   • powodzi,

     • spływu wód po zboczach,
     • gradu,
     • osunięcia się ziemi,
     • zapadania się ziemi,
     • lawiny,
     • katastrofy budowlanej.

 

Ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń losowych można objąć także:
 • garaże wolno stojące,
 • budynki gospodarcze,
 • obiekty małej architektury,
 • mienie ruchome.
Dodatkowo zakres można rozszeżyć o szkody poniesione w wyniku kradzieży z włamaniem stosowane dla:
 • mienia ruchomego,
 • stałych elementów domu jednorodzinnego.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego ubezpieczenia ?

Zapraszamy do kontaktu.

Służę Pomocą Paweł Tkaczyk 535-981-987

 

Tkanet

View all contributions by Tkanet

Website: http://www.ubezpieczenia-reda.pl