Ubezpieczenia Grupowe Dla Firm i osob prywatnych

Ubezpieczenia Grupowe

Możliwość komentowania Ubezpieczenia Grupowe została wyłączona 511
Ubezpieczenia Grupowe Pracowników i ich Rodzin.
Umowa zapewnia osobie ubezpieczonej oraz rodzinie Ubezpieczonego świadczenie z tytułu śmierci oraz zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie.

Korzyści

Korzyści dla pracodawcy

Składki opłacane na rzecz Pracowników mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy.
Zaoferowanie grupowego ubezpieczenia na życie, w przypadku finansowania składki przez Pracodawcę zwalnia go z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej zgodnie z kodeksem pracy.
Stanowi element systemu motywacyjnego i lojalnościowego dla Pracowników.
Wzmacnia wizerunek Pracodawcy na rynku pracy.

Korzyści dla pracownika

Ubezpieczenie zapewnia Pracownikom i ich rodzinom świadczenie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: śmierć ubezpieczonego Pracownika, jego nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek, bądź strata członka najbliższej rodziny.
Otrzymanie świadczenia w przypadku narodzin dziecka.
Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie.
Wysokie, dostępne sumy ubezpieczenia – aż do 100 tys. zł.

Dodatkowe korzyści

Terminowa i szybka wypłata należnych świadczeń ubezpieczeniowych.
Wypłacane świadczenia ubezpieczeniowe zwolnione są od podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn.
Prosta i szybka procedura zawarcia umowy.

Dostępna opcja oszczędnościowa pozwala na gromadzenie środków pieniężnych, które mogą zostać wykorzystane na wybrane cele w dowolnym momencie, jednym z nich może być w przyszłości dodatkowa emerytura.


Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego ubezpieczenia ?
Zapraszamy do kontaktu.
Służę Pomocą Paweł Tkaczyk 535-981-987

Tkanet

View all contributions by Tkanet

Website: http://www.ubezpieczenia-reda.pl