Ubepieczenie Samochodu

Samochód

Możliwość komentowania Samochód została wyłączona 40

Zobacz, jak atrakcyjną propozycję mam do zaoferowania zarówno właścicielowi, jak i kierującemu pojazdem. Moje doświadczenie zawodowe w branży ubezpieczeniowej pomoże w profesjonalny sposób dobrać odpowiednio skomponowany pakiet dla każdego klienta.

OC komunikacyjne
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu jest ubezpieczeniem obowiązkowym i odgrywa najważniejszą rolę spośród wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych.
Obowiązek ubezpieczenia wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

 


AC komunikacyjne
Dobrowolne ubezpieczenie majątkowe od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody.
W zależności od potrzeb i możliwości finansowych dostępne są różne warianty ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie Szyb – Dodatkowa możliwość wykupienia ubezpieczenia szyb na wypadek ich pęknięcia lub stłuczenia.
  • Assistance – Ubezpieczenie assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą, chorobą kierowcy albo pasażera.
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pasażerów i Kierowcy – Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący, tj. kierowca i pasażerowie.
  • Ochrona utraty zniżka OC i AC – w razie szkody, chroni Twoje dotychczasowe zniżki,
    nie obciążając przyszłej składki ubezpieczeniowej
    Ochrona Prawna – Chroni Twoje interesy prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu. Zapewnia dostęp do aktualnych aktów prawnych oraz konsultację prawną związaną z Twoim życiem prywatnym i zawodowym.
W mojej ofercie znajdziesz:
  • Roczne ubezpieczenie z możliwością doboru składki indywidualnie dla każdego klienta.
  • Polisy miesięczne dla Komisów samochodowych.

 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego ubezpieczenia ?
Zapraszamy do kontaktu.
Służę Pomocą Paweł Tkaczyk 535-981-987

Tkanet

View all contributions by Tkanet

Website: http://www.ubezpieczenia-reda.pl